top of page

KÄYTTÖEHDOT

Tämän mojik.shop-sivuston ainoa tarkoitus on esitellä MOJIK-KORTTIPELI ja sen online-myynti. Se sisältää vain yhden myytävän tuotteen. 

Johdanto

Myyntiehdot
online-tuotteita yksittäisille kuluttajille

Nämä yleiset myyntiehdot koskevat kaikkia www.mojik.shop -sivustolla tehtyjä myyntiä. Verkkosivusto www.mojik.shop on palvelu:

Yksinomainen elinkeinonharjoittaja Lenen com
sijaitsee 8 route de la Plaine 76590 Belmesnil, RANSKA Sivuston URL-osoite: www.mojik.shop
Sähköposti: jflenen76@gmail.com
puhelinnumero: 0620335058

Verkkosivusto www.mojik.shop myy seuraavia tuotteita: korttipeli .
Asiakas vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä yleiset myyntiehdot ennen tilauksen tekemistä. Tilauksen vahvistaminen edellyttää siis yleisten myyntiehtojen hyväksymistä.

1 artikla – Periaatteet

Nämä yleiset ehdot ilmaisevat osapuolten velvoitteiden kokonaisuuden. Tässä mielessä ostajan katsotaan hyväksyvän ne varauksetta.
Nämä yleiset myyntiehdot koskevat kaikkia muita ehtoja, ja erityisesti niitä, jotka koskevat myyntiä myymälöissä tai muiden jakelu- ja markkinointikanavien kautta.

Ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.mojik.shop, ja ne ovat soveltuvin osin ensisijaisia muihin versioihin tai muihin ristiriitaisiin asiakirjoihin nähden.
Myyjä ja ostaja sopivat, että nämä yleiset ehdot koskevat yksinomaan heidän suhdettaan. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa yleisiä ehtojaan aika ajoin. Ne tulevat voimaan heti, kun ne on asetettu verkkoon.

Jos myyntiehtoa ei ole, sitä katsottaisiin säätelevän etämyyntialalla, jonka yritysten pääkonttori on Ranskassa, voimassa olevat käytännöt.
Nämä yleiset myyntiehdot ovat voimassa 31.12.2027 asti.

2 artikla – Sisältö

Näiden yleisten ehtojen tarkoituksena on määritellä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet myyjän ostajalle tarjoamien tavaroiden verkkokaupan yhteydessä www.mojik.shop -sivustolla.
Nämä ehdot koskevat vain ostoksia, jotka on tehty www.mojik.shop -verkkosivustolla ja toimitettu yksinomaan Manner-Ranskaan tai Korsikaan. Mahdollisista toimituksista DOM-TOMissa tai ulkomaille tulee lähettää viesti seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: jflenen76@gmail.com.

Nämä ostot koskevat seuraavia tuotteita: korttipeli .

3 artikla – Sopimuksen tekoa edeltävät tiedot

Ostaja vahvistaa, että hän on ennen tilauksen tekemistä ja sopimuksen tekemistä saanut luettavalla ja ymmärrettävällä tavalla tiedon näistä yleisistä myyntiehdoista ja kaikista kuluttajalain pykälässä L. 221-5 luetelluista tiedoista.

Seuraavat tiedot välitetään ostajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla:
- kiinteistön olennaiset ominaisuudet;
- tavaran hinta ja/tai hinnan laskentatapa;
- tarvittaessa kaikki kuljetus-, toimitus- tai postikulut ja kaikki muut mahdolliset maksettavat kulut;

- jos sopimusta ei panna välittömästi täytäntöön, päivämäärä tai määräaika, jolloin myyjä sitoutuu toimittamaan tavarat niiden hinnasta riippumatta;

- myyjän henkilöllisyyttä koskevat tiedot, hänen posti-, puhelin- ja sähköiset yhteystiedot sekä hänen

   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf58bad

- tiedot myyjän henkilöllisyydestä, hänen posti-, puhelin- ja sähköisistä yhteystiedoistaan sekä hänen toiminnoistaan, oikeudellisiin takuisiin liittyvistä tiedoista, digitaalisen sisällön toimivuudesta ja soveltuvin osin sen yhteentoimivuudesta, olemassaolosta sekä takuiden ja muiden sopimusehtojen täytäntöönpanomenettelyt.

Artikla 4 - Määräys

Ostajalla on mahdollisuus tehdä tilauksensa verkossa, verkkoluettelosta ja siellä näkyvällä lomakkeella minkä tahansa tuotteen osalta käytettävissä olevien varastojen rajoissa.
Ostajalle ilmoitetaan, jos tuotetta tai tilattua tavaraa ei ole saatavilla.
Jotta tilaus voidaan vahvistaa, ostajan on hyväksyttävä nämä yleiset ehdot napsauttamalla kohtaa. Hänen on myös valittava osoite ja toimitustapa sekä vahvistettava lopuksi maksutapa.

Myynti katsotaan lopulliseksi:
- sen jälkeen, kun myyjä on lähettänyt ostajalle sähköpostitse vahvistuksen tilauksen hyväksymisestä;
- ja sen jälkeen, kun myyjä on vastaanottanut täyden hinnan.
Mikä tahansa tilaus edellyttää myytävien tuotteiden hintojen ja kuvauksen hyväksymistä. Kaikki tätä kohtaa koskevat riidat ratkaistaan mahdollisen vaihdon ja alla mainittujen takuiden puitteissa.
Joissakin tapauksissa, mukaan lukien maksamatta jättäminen, väärä osoite tai muu ongelma ostajan tilillä, myyjä pidättää oikeuden estää ostajan tilauksen, kunnes ongelma on ratkaistu.
Tilauksen seurantaan liittyvissä kysymyksissä ostaja voi soittaa seuraavaan puhelinnumeroon: 0620335058

(paikallispuhelun hinta), seuraavina päivinä ja aikoina: 14.00-18.00 tai lähetä sähköpostia myyjälle seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: jflenen76@gmail.com.

5 artikla - Sähköinen allekirjoitus

Ostajan luottokorttinumeron online-ilmoitus ja tilauksen lopullinen vahvistaminen ovat todiste ostajan suostumuksesta:
- ostotilauksen mukaisten summien maksaminen;
- kaikkien suoritettujen toimien allekirjoitus ja nimenomainen hyväksyntä.

Luottokortin vilpillisen käytön yhteydessä ostajaa pyydetään heti tämän käytön havaitsemisen jälkeen ottamaan yhteyttä myyjään seuraavaan puhelinnumeroon: 0620335058.

Artikla 6 - Tilausvahvistus

Myyjä toimittaa ostajalle tilausvahvistuksen sähköpostitse.

7 artikla – Todiste liiketoimesta

Myyjän tietokonejärjestelmissä kohtuullisin turvallisin ehdoin säilytetyt tietokoneistetut rekisterit katsotaan todisteeksi osapuolten välisestä yhteydenpidosta, tilauksista ja maksuista. Ostotilausten ja laskujen arkistointi tapahtuu luotettavalle ja kestävälle välineelle, joka voidaan tuottaa todisteeksi.

Artikla 8 – Tuotetiedot

Näiden yleisten ehtojen piiriin kuuluvat tuotteet, jotka näkyvät myyjän verkkosivuilla ja jotka myyjä ilmoittaa myynneiksi ja lähettämiksi. Niitä tarjotaan käytettävissä olevien varastojen rajoissa.
Tuotteet kuvataan ja esitetään mahdollisimman tarkasti. Myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa, jos tässä esityksessä on saattanut tapahtua virheitä tai puutteita.

Tuotteiden valokuvat eivät ole sopimusehtoisia.

Artikla 9 - Hinta

Myyjä varaa oikeuden muuttaa hintojaan milloin tahansa, mutta sitoutuu käyttämään tilaushetkellä ilmoitettuja hintoja kyseisen päivämäärän saatavuuden mukaan.
Hinnat ovat euroissa. Ne eivät ota huomioon ennen tilauksen vahvistamista ilmoitettuja, lisäksi laskutettuja toimituskuluja. Hinnat sisältävät tilauspäivänä voimassa olevan arvonlisäveron ja sovellettavan arvonlisäverokannan muutokset näkyvät automaattisesti tuotteiden hinnoissa verkkokaupassa.

Jos yksi tai useampia veroja tai maksuja, erityisesti ympäristömaksuja, luodaan tai muutetaan ylös tai alas, tämä muutos voidaan siirtää tuotteiden myyntihintaan.

10 artikla – Maksutapa

Tämä on maksuvelvoitteinen tilaus, mikä tarkoittaa, että tilauksen tekeminen edellyttää ostajalta maksua.
Maksaakseen tilauksensa ostajalla on valinnan mukaan kaikki maksutavat, jotka myyjä on hänelle antanut ja jotka on lueteltu myyjän sivustolla. Ostaja takaa myyjälle, että hänellä on tarvittavat valtuudet käyttää valitsemansa maksutapaa tilauslomakkeen vahvistamisen aikana. Myyjä pidättää oikeuden keskeyttää tilauksen käsittelyn ja toimituksen, jos virallisesti akkreditoidut elimet kieltäytyvät hyväksymästä pankkikorttimaksua tai jos maksua ei ole suoritettu. Erityisesti myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä toimittamasta tai noudattamasta tilausta ostajalta, joka ei ole maksanut kokonaan tai osittain aikaisempaa tilausta tai jonka kanssa on vireillä maksuriita.
Hinta maksetaan kokonaisuudessaan tilauspäivänä seuraavien ehtojen mukaisesti:
- Pankkikortti

- tarkistaa
- maksu

11 artikla - Tuotteiden saatavuus - Korvaus - Peruutus

Lukuun ottamatta ylivoimaista estettä tai verkkokaupan sulkemisaikoja, jotka ilmoitetaan selvästi sivuston kotisivulla, toimitusajat ovat käytettävissä olevien varastojen rajoissa alla ilmoitettuja. Toimitusajat alkavat tilausvahvistussähköpostissa mainitusta tilauksen rekisteröintipäivästä.

Ranskan pääkaupunkiseudulla ja Korsikassa toimitettaessa määräaika on 3-6 päivää ostajan tilauspäivää seuraavasta päivästä seuraavien ehtojen mukaisesti: posti - Mondial-rele. Määräaika on viimeistään 30 työpäivää sopimuksen tekemisestä.
Toimitettaessa DOM-TOMissa tai muussa maassa toimitusehdot määritellään ostajalle tapauskohtaisesti.
Mikäli sovittua toimituspäivää tai määräaikaa ei noudateta, ostajan on ennen sopimuksen purkamista määrättävä myyjä suorittamaan se kohtuullisessa lisäajassa.
Jos suoritusta ei ole suoritettu tämän uuden ajanjakson lopussa, ostaja voi vapaasti irtisanoa sopimuksen.
Ostajan on täytettävä nämä peräkkäiset muodollisuudet kirjatulla kirjeellä vastaanottotodistuksella tai kirjallisesti muulla pysyvällä välineellä.
Sopimus katsotaan ratkaistuksi, kun myyjä on vastaanottanut kirjeen tai kirjallisen, jossa hänelle ilmoitetaan tästä päätöksestä, ellei ammattilainen ole suorittanut sillä välin.
Ostaja voi kuitenkin purkaa sopimuksen välittömästi, jos edellä mainitut päivämäärät tai määräajat ovat hänelle olennainen sopimuksen ehto.
Tällöin myyjä on sopimusta puretessaan velvollinen palauttamaan ostajalle kaikki maksamansa summat viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.
Mikäli tilattua tuotetta ei ole saatavilla, ostajalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian ja hänellä on mahdollisuus peruuttaa tilaus. Ostajalla on tällöin mahdollisuus pyytää joko maksamiensa summien palautusta viimeistään 14 päivän kuluessa maksusta tai tuotteen vaihtoa.

Artikla 12 - Toimitusehdot

Toimituksella tarkoitetaan tavaran fyysisen hallinnan tai määräysvallan siirtämistä kuluttajalle. Tilatut tuotteet toimitetaan edellä mainittujen menetelmien ja määräajan mukaisesti.
Tuotteet toimitetaan ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan osoitteeseen, ostajan tulee varmistaa sen oikeellisuus. Virheellisen tai puutteellisen toimitusosoitteen vuoksi myyjälle palautettu paketti lähetetään uudelleen ostajan kustannuksella. Ostaja voi pyynnöstään saada laskun lähetettäväksi laskutusosoitteeseen, ei toimitusosoitteeseen, vahvistamalla tilauslomakkeessa tähän tarkoitukseen varatun vaihtoehdon.
Mikäli ostaja on poissa toimituspäivänä, toimittaja jättää postilaatikkoon ilmoituksen, jonka avulla paketti voidaan noutaa ilmoitetusta paikasta ja ajankohtana.
Jos alkuperäinen pakkaus on toimitushetkellä vaurioitunut, repeytynyt, auki, ostajan tulee tarkistaa tuotteiden kunto. Jos ne ovat vaurioituneet, ostajan tulee ehdottomasti kieltäytyä paketista ja merkitä varaus lähetysasiakirjaan (paketti hylätty, koska se on avattu tai vahingoittunut).

Ostajan tulee ilmoittaa toimituslomakkeeseen ja käsinkirjoitetuissa varauksissa allekirjoituksellaan kaikki

Ostajan tulee ilmoittaa lähetysluetteloon ja käsinkirjoitetuilla varauksilla ja allekirjoituksellaan kaikki toimitukseen liittyvät poikkeamat (vauriot, tuotteen puuttuminen lähetysluetteloon verrattuna, vaurioitunut pakkaus, rikkoutuneita tuotteita jne.).
Tämä tarkastus katsotaan suoritetuksi, kun ostaja tai hänen valtuuttamansa henkilö on allekirjoittanut toimitusluettelon.

Ostajan on tämän jälkeen vahvistettava nämä varaukset kirjattuna kirjeenä rahdinkuljettajalle kahden työpäivän kuluessa tavaran (tuotteiden) vastaanottamisesta ja lähetettävä kopio tästä kirjeestä faksilla tai postitse myyjälle osoitteeseen, joka on ilmoitettu sivuston laissa. .
Mikäli tuotteet on palautettava myyjälle, niistä on tehtävä palautuspyyntö myyjälle 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tämän ajanjakson ulkopuolella tehtyjä valituksia ei voida hyväksyä. Tuotteen palautus voidaan hyväksyä vain tuotteista niiden alkuperäisessä kunnossa (pakkaus, tarvikkeet, ohjeet jne.).

Artikla 13 - Toimitusvirheet

Ostajan tulee esittää myyjälle samana toimituspäivänä tai viimeistään toimitusta seuraavana arkipäivänä reklamaatio toimitusvirheestä ja/tai tuotteiden laatu- tai laatuvirheestä ohjeiden suhteen. tilauslomakkeella. Tämän ajanjakson jälkeen tehdyt valitukset hylätään.
Valituksen voi tehdä ostajan valinnan mukaan:

- puhelimitse seuraavaan numeroon: 0620335058;
- sähköpostitse osoitteeseen: jflenen76@gmail.com.
Reklamaatioita, joita ei ole tehty edellä määritellyissä säännöissä ja määräajoissa, ei voida ottaa huomioon, ja ne vapauttavat myyjän kaikesta vastuusta ostajaa kohtaan.
Valituksen saatuaan myyjä antaa kyseiselle tuotteelle vaihtonumeron ja lähettää sen sähköpostitse ostajalle. Tuotteen vaihto voi tapahtua vasta vaihtonumeron antamisen jälkeen. Toimitus- tai vaihtovirheen sattuessa kaikki vaihdettavat tai hyvitettävät tuotteet on palautettava myyjälle kokonaisuudessaan alkuperäispakkauksessaan Colissimo Recommandén toimesta osoitteeseen: 8 route de la Plaine , 76590 Belmesnil.
Palautuskulut ovat myyjän vastuulla.

Artikla 14 - Tuotteen takuu

14-1 Laillinen vaatimustenmukaisuustakuu

Myyjä takaa myytyjen tavaroiden sopimuksenmukaisuuden, jolloin ostaja voi tehdä pyynnön kuluttajalain artikloissa L. 217-4 ja sitä seuraavissa säännöksissä säädetyn laillisen vaatimustenmukaisuustakuun mukaisesti.
Jos laillinen vaatimustenmukaisuustakuu pannaan täytäntöön, on muistettava, että:
- ostajalla on 2 vuoden toiminta-aika tavaran toimituksesta;

- ostaja voi valita tavaran korjaamisen tai vaihtamisen välillä kuluttajalain pykälässä L. 217-17 säädettyjen kustannusehtojen mukaisesti;
- ostajan ei tarvitse toimittaa todisteita tavaroiden vaatimustenvastaisuudesta 24 kuukauden aikana, kun on kyse uusista tavaroista (6 kuukauden aikana käytettyjen tavaroiden osalta), tavaran toimituksen jälkeen.

14-2 Oikeudellinen takuu piileviä vikoja vastaan

Siviililain 1641 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaan myyjä on vastuussa piilovirheistä, jotka voivat vaikuttaa myytyyn omaisuuteen. Ostajan on todistettava, että viat olivat olemassa kiinteistön myyntihetkellä ja että ne ovat luonteeltaan sellaisia, että omaisuus ei sovellu siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu. Tämä takuu on pantava täytäntöön kahden vuoden kuluessa vian havaitsemisesta.

Ostaja voi valita siviililain 1644 §:n mukaisen kaupan peruuttamisen tai hinnan alentamisen välillä.

15 artikla - Peruuttamisoikeus

Peruuttamisoikeuden soveltaminen
Kuluttajalain määräysten mukaisesti ostajalla on 14 päivän aika tilauksensa toimituspäivästä palauttaa kaikki hänelle sopimattomat tuotteet ja pyytää vaihtoa tai hyvitystä ilman sakkoja, lukuun ottamatta palautusta. kustannukset, jotka jäävät ostajan vastuulle.
Palautukset tulee tehdä alkuperäisessä kunnossa ja täydellisinä (pakkaus, lisävarusteet, ohjeet jne.), jotta ne voidaan jälleenmyydä uutena, ostolaskun mukana.
Vaurioituneita, likaisia tai epätäydellisiä tuotteita ei oteta takaisin.

Peruuttamisoikeutta voidaan käyttää verkossa käyttämällä tällä verkkosivustolla olevaa peruuttamislomaketta. Tässä

Peruuttamisoikeutta voidaan käyttää verkossa käyttämällä tällä verkkosivustolla olevaa peruuttamislomaketta. Tässä tapauksessa ostajalle välitetään välittömästi vastaanottotodistus pysyvällä välineellä. Kaikki muut peruutusilmoitukset hyväksytään. Sen on oltava yksiselitteinen ja ilmaistava tahto peruuttaa.
Mikäli peruuttamisoikeutta käytetään edellä mainitun ajan kuluessa, hyvitetään ostettujen tuotteiden hinta ja toimituskulut.

Palautuskulut ovat ostajan vastuulla.
Ostajan palauttamien tuotteiden vaihto (saatavuuden mukaan) tai palautus suoritetaan 48 ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun myyjä on vastaanottanut ostajan yllä mainituin ehdoin.

Poikkeukset
Kuluttajalain pykälän L221-28 mukaan peruuttamisoikeutta ei voida käyttää sopimuksissa:
- sellaisten tavaroiden toimittaminen, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden heilahteluista, jotka eivät ole ammatinharjoittajan hallinnassa ja joita todennäköisesti tapahtuu peruuttamisajan aikana;
- kuluttajan ohjeiden mukaan valmistettujen tai selvästi yksilöityjen tavaroiden toimittaminen;
- sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka todennäköisesti huononevat tai vanhenevat nopeasti;
- sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka kuluttaja on avannut sinetöinnin toimituksen jälkeen ja joita ei voida palauttaa hygieniasyistä tai terveydensuojelusyistä;
- sellaisten tavaroiden luovutus, jotka toimituksen jälkeen ja luonteensa vuoksi ovat erottamattomasti sekoittuneet muihin esineisiin;
- sellaisten alkoholijuomien toimittaminen, joiden toimitus on lykätty yli 30 päivää ja joiden sopimusta tehtäessä sovittu arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, jotka eivät ole ammattilaisen hallinnassa;
- huolto- tai korjaustyöt, jotka on suoritettava kiireellisesti kuluttajan kotona ja tämän nimenomaisesti pyytämiä, varaosien ja hätätilanteen edellyttämien töiden rajoissa;
- ääni- tai videotallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimittaminen, kun kuluttaja on avannut ne toimituksen jälkeen;
- sanoma-, aikakaus- tai aikakauslehden toimittaminen, lukuun ottamatta näiden julkaisujen tilaussopimuksia;
- sellaisen digitaalisen sisällön toimittaminen, jota ei toimiteta aineellisella välineellä ja jonka toteuttaminen on aloitettu kuluttajan nimenomaisen etukäteen antaman suostumuksen ja peruuttamisoikeutensa nimenomaisen luopumisen jälkeen.

16 artikla - Ylivoimainen este

Kaikkia osapuolista riippumattomia olosuhteita, jotka estävät velvollisuuksiensa täyttämisen normaaleissa olosuhteissa, pidetään perusteina osapuolten velvollisuuksista vapautumiseen ja johtavat niiden keskeyttämiseen.
Osapuolen, joka vetoaa edellä tarkoitettuihin olosuhteisiin, on välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle niiden esiintymisestä sekä niiden katoamisesta.

Ylivoimaisena esteenä pidetään kaikkia vastustamattomia tosiseikkoja tai olosuhteita, jotka ovat osapuolten ulkopuolisia, ennakoimattomia, väistämättömiä, osapuolten hallinnan ulkopuolella ja joita osapuolet eivät voi estää kaikista kohtuudella mahdollisista ponnisteluista huolimatta. Niitä pidetään nimenomaisesti ylivoimaisina esteinä tai sattumanvaraisina tapahtumina niiden lisäksi, jotka tavallisesti säilyvät ranskalaisten tuomioistuinten oikeuskäytännössä: kuljetusvälineiden tai tarvikkeiden tukkeutuminen, maanjäristykset, tulipalot, myrskyt, tulvat, salamaniskut, televiestintäverkkojen häiriöt tai asiakkaiden ulkopuolisten televiestintäverkkojen erityisongelmat.

Osapuolet kokoontuvat yhdessä tarkastelemaan tapahtuman vaikutuksia ja sopimaan ehdoista, joilla sopimuksen toteuttamista jatketaan. Jos ylivoimainen este kestää yli kolme kuukautta, vahinkoa kärsinyt osapuoli voi purkaa nämä yleiset ehdot.

17 artikla – Immateriaalioikeudet

Sivuston sisältö säilyy myyjän omaisuutena, joka on tämän sisällön immateriaalioikeuksien ainoa haltija. Ostajat sitoutuvat olemaan käyttämättä tätä sisältöä; tämän sisällön täydellinen tai osittainen jäljentäminen on ehdottomasti kiellettyä, ja se on todennäköisesti väärennösrikos.

18 artikla - Tietotekniikka ja vapaudet

Ostajan antamat henkilötiedot ovat tarpeen hänen tilauksensa käsittelyä ja laskujen laatimista varten.
Ne voidaan ilmoittaa myyjän yhteistyökumppaneille, jotka vastaavat tilausten toteuttamisesta, käsittelystä, hallinnoinnista ja maksamisesta.

www.mojik.shop -sivuston kautta välitettyjen tietojen käsittelyä on rajoitettu

Verkkosivuston www.mojik.shop kautta välitettyjen tietojen käsittelystä on ilmoitettu CNIL:lle.
Ostajalla on pysyvä oikeus saada häntä koskevia tietoja, muokata, oikaista ja vastustaa niitä. Tätä oikeutta voidaan käyttää www.mojik.shop -sivustolla määriteltyjen ehtojen ja menetelmien mukaisesti.

19 artikla – Osittainen vahvistamatta jättäminen

Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen ehto katsotaan pätemättömäksi tai julistetaan sellaisiksi lain, asetuksen tai toimivaltaisen lainkäyttöalueen lopullisen päätöksen perusteella, muut määräykset säilyttävät täyden voimansa ja soveltamisalansa.

20 artikla – Luopumattomuus

Sitä, että toinen osapuoli ei hyödynnä toisen osapuolen tekemää jonkin näissä yleisissä ehdoissa tarkoitetun velvollisuuden rikkomista, ei voida tulkita tulevaisuutta ajatellen kyseisestä velvoitteesta luopumisena.

21 artikla - Otsikko

Jos jonkin lauseen alussa olevan otsikon ja jonkin lausekkeen välillä on tulkintavaikeuksia, otsikot julistetaan olemattomiksi.

22 artikla - Sopimuksen kieli

Nämä yleiset myyntiehdot on kirjoitettu ranskaksi. Jos ne käännetään yhdelle tai useammalle vieraalle kielelle, riitatilanteessa vain ranskankielinen teksti on ensisijainen.

23 artikla - Sovittelu ja riitojen ratkaiseminen

Ostaja voi riitatilanteissa turvautua tavanomaiseen sovitteluun, erityisesti kuluttajasovittelutoimikuntaan tai olemassa oleviin toimialakohtaisiin sovitteluelimiin, tai mihin tahansa vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenetelmään (esim. sovitteluun). Sovittelijan nimet, yhteystiedot ja sähköpostiosoite löytyvät sivuiltamme.

Asetuksen (EU) N:o 524/2013 14 artiklan mukaisesti Euroopan komissio on perustanut online-riitojenratkaisualustan, joka helpottaa kuluttajien ja alan ammattilaisten välistä riippumatonta tuomioistuinten ulkopuolista online-riitojen ratkaisemista. Tämä alusta on käytettävissä seuraavasta linkistä: https://webgate.ec. europa.eu/odr/.

24 artikla – Sovellettava laki

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Ranskan lainsäädäntöä. Toimivaltainen tuomioistuin on tuomioistuin.
Tämä koskee niin sisältösääntöjä kuin muotosääntöjäkin. Riita- tai valitustapauksissa ostaja ottaa ensin yhteyttä myyjään sovintoratkaisun saamiseksi.

25 artikla – Henkilötietojen suoja

Kerätyt tiedot

Tällä sivustolla kerätyt henkilötiedot ovat seuraavat:
- tilin avaaminen: käyttäjän tiliä luotaessa hänen nimensä; etunimi ; sähköpostiosoite ; Puhelinnumero ; osoite;
- yhteys: kun käyttäjä muodostaa yhteyden verkkosivustolle, tämä tallentaa erityisesti sukunimensä, etunimensä, yhteystietonsa, käyttö-, sijainti- ja maksutietonsa;
- profiili: verkkosivustolla tarjottujen palvelujen käyttö mahdollistaa profiilin täyttämisen, joka voi sisältää osoitteen ja puhelinnumeron;
- maksu: osana verkkosivustolla tarjottujen tuotteiden ja palveluiden maksua jälkimmäinen tallentaa käyttäjän pankkitiliin tai luottokorttiin liittyvät taloudelliset tiedot;

  

- viestintä: kun verkkosivustoa käytetään kommunikointiin muiden jäsenten kanssa, tiedot koskevat tiedot

- viestintä: kun verkkosivustoa käytetään kommunikointiin muiden jäsenten kanssa, käyttäjän viestintää koskevat tiedot on väliaikaisesti säilytetty;
- evästeet: evästeitä käytetään osana sivuston käyttöä. Käyttäjällä on mahdollisuus poistaa evästeet käytöstä selaimensa asetuksista.

Henkilötietojen käyttö

Käyttäjiltä kerätyt henkilötiedot on tarkoitettu verkkosivuston palvelujen tarjoamiseen, parantamiseen ja turvallisen ympäristön ylläpitämiseen. Erityisesti käyttötarkoitukset ovat seuraavat:
- käyttäjän pääsy verkkosivustolle ja sen käyttö;
- verkkosivuston toiminnan ja optimoinnin hallinta;

- Maksupalvelujen käyttöehtojen järjestäminen;
- käyttäjän toimittamien tietojen todentaminen, tunnistaminen ja todentaminen;
- ehdotus käyttäjälle mahdollisuudesta kommunikoida muiden verkkosivuston käyttäjien kanssa;
- käyttäjäavun toteuttaminen;
- palvelujen personointi näyttämällä mainoksia käyttäjän selaushistorian perusteella, käyttäjän mieltymysten mukaan;
- petosten, haittaohjelmien (haittaohjelmat tai haittaohjelmat) ehkäisy ja havaitseminen sekä tietoturvahäiriöiden hallinta;
- käyttäjien kanssa kiistojen hallinta;
- kaupallisten ja mainostietojen lähettäminen käyttäjien mieltymysten perusteella.

Henkilötietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa

Henkilötietoja voidaan jakaa kolmansien osapuolten kanssa seuraavissa tapauksissa:
- kun käyttäjä käyttää maksupalveluja, näiden palvelujen toteuttamiseksi verkkosivusto on yhteydessä kolmansien osapuolten pankki- ja rahoitusyhtiöihin, joiden kanssa se on solminut sopimuksen;
- kun käyttäjä julkaisee verkkosivuston ilmaisilla kommenttialueilla yleisön saatavilla olevia tietoja;
- kun käyttäjä antaa kolmannen osapuolen verkkosivustolle luvan käyttää tietojaan;
- kun verkkosivusto käyttää palveluntarjoajien palveluita käyttäjäapu-, mainonta- ja maksupalvelujen tarjoamiseen. Näillä palveluntarjoajilla on rajoitettu pääsy käyttäjätietoihin osana näiden palvelujen suorittamista, ja niillä on sopimusvelvoite käyttää niitä sovellettavien henkilötietojen suojaa koskevien määräysten mukaisesti.
- jos laki niin vaatii, verkkosivusto voi suorittaa tietojen siirron vastatakseen verkkosivustoa vastaan esitettyihin vaatimuksiin ja noudattaakseen hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyjä;
- jos verkkosivusto on osallisena sulautumisessa, hankinnassa, omaisuuden myyntissä tai selvitysmenettelyssä, sitä voidaan vaatia myymään tai jakamaan koko omaisuus tai osa siitä, mukaan lukien henkilötiedot. Tässä tapauksessa käyttäjille tiedotetaan ennen kuin henkilötiedot siirretään kolmannelle osapuolelle.

Turvallisuus ja yksityisyys

Verkkosivusto toteuttaa organisatorisia, teknisiä, ohjelmistollisia ja fyysisiä digitaalisen turvallisuuden toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi muuttamiselta, tuhoamiselta ja luvattomalta käytöltä. On kuitenkin huomioitava, että internet ei ole täysin turvallinen ympäristö, eikä verkkosivusto voi taata tiedon siirron tai tallentamisen turvallisuutta Internetissä.

Käyttöoikeuksien toteutus

Käyttäjillä on henkilötietosäännösten mukaisesti seuraavat oikeudet, joita he voivat käyttää esittämällä pyynnön osoitteeseen: jflenen76@gmail.com.

pääsyoikeus: he voivat käyttää oikeuttaan saada tietää itseään koskevat henkilötiedot. Tässä tapauksessa verkkosivusto voi ennen tämän oikeuden toteuttamista pyytää todistetta käyttäjän henkilöllisyydestä varmistaakseen sen oikeellisuuden.
Oikeus oikaistaan: jos verkkosivuston hallussa olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, he voivat pyytää tietojen päivittämistä.

Oikeus tietojen poistamiseen: käyttäjät voivat pyytää henkilötietojensa poistamista sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
oikeus rajoittaa käsittelyä: käyttäjät voivat pyytää verkkosivustoa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä GDPR:n oletusten mukaisesti.

-

oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: käyttäjät voivat vastustaa tietojensa käsittelyä

oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: käyttäjät voivat vastustaa tietojensa käsittelyä GDPR:n edellyttämien oletusten mukaisesti.
Oikeus siirrettävyyteen: he voivat pyytää verkkosivustoa antamaan heille toimitetut henkilötiedot siirtääkseen ne uudelle verkkosivustolle.

Tämän lausekkeen kehitys

Verkkosivusto varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän henkilötietojen suojaa koskevaan lausekkeeseen milloin tahansa. Jos tähän henkilötietojen suojalausekkeeseen tehdään muutoksia, verkkosivusto sitoutuu julkaisemaan uuden version sivustollaan. Sivusto tiedottaa käyttäjille muutoksesta myös sähköpostitse vähintään 15 päivää ennen voimaantulopäivää. Jos käyttäjä ei hyväksy henkilötietosuojalausekkeen uuden sanamuodon ehtoja, hänellä on mahdollisuus poistaa tilinsä.

-

Liite:

Peruutuslomake

(kuluttajan täyttää,
ja lähetettävä kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella,
enintään 14 päivän kuluessa palvelusopimuksen tekopäivästä)

Peruutuslomake

Tietoon :
Lenen com
sijaitsee osoitteessa: 8 route de la Plaine, 76590 Belmesnil puhelinnumero: 0620335058
sähköpostiosoite: jflenen76@gmail.com

Ilmoitan täten peruutuksestani sopimuksen ....................., tilattu: ......... Etunimi ja nimi kuluttaja: ..................

Kuluttajan osoite: ................. Päivämäärä: ................................
Kuluttajan allekirjoitus

Liite:

Kuluttajakoodi

Artikla L. 217-4: "Myyjä toimittaa sopimuksen mukaiset tavarat ja on vastuussa kaikista toimitushetkellä esiintyvistä virheistä.
Hän on myös vastuussa pakkauksesta, asennusohjeista tai asennuksesta johtuvista virheistä, kun se on sopimuksessa määrätty hänelle tai se on suoritettu hänen vastuullaan.

Artikla L. 217-5: "Tavara on sopimuksen mukainen:
1° Jos se koskee samankaltaisen tuotteen tavallisesti odotettua käyttöä ja soveltuvin osin:
- jos se vastaa myyjän antamaa kuvausta ja sillä on ne ominaisuudet, jotka myyjä esitti ostajalle näytteen tai mallin muodossa;
- jos sillä on sellaisia ominaisuuksia, joita ostaja voi oikeutetusti odottaa, kun otetaan huomioon myyjän, tuottajan tai tämän edustajan julkiset lausunnot, erityisesti mainonnassa tai pakkausmerkinnöissä;
2° Tai jos sillä on osapuolten yhteisellä sopimuksella määrittelemät ominaisuudet tai se soveltuu mihin tahansa ostajan toivomaan erityiseen käyttöön, joka on saatettu myyjän tietoon ja jonka tämä on hyväksynyt.

Artikla L. 217-6: "Myyjää eivät sido tuottajan tai tämän edustajan julkiset ilmoitukset, jos osoitetaan, että hän ei tiennyt niitä eikä hänellä ollut laillista mahdollisuutta tietää niitä."

Artikla L. 217-7: "Vaatimustenmukaisuusvirheet, jotka ilmenevät kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa tavaran toimituksesta, oletetaan olevan olemassa toimitushetkellä, ellei toisin todisteta. Käytettynä myydyille tavaroille määrätään tämä aika Myyjä voi riitauttaa tämän olettaman, jos se ei ole yhteensopiva tavaran luonteen tai virheen kanssa, johon vedotaan."

Artikla L. 217-8: "Ostajalla on oikeus vaatia, että tavarat ovat sopimuksen mukaisia. Hän ei kuitenkaan voi kiistää vaatimustenmukaisuutta vetoamalla virheeseen, jonka hän tiesi tai ei voinut jättää huomiotta tehdessään sopimusta. Sama pätee silloin, kun vika johtuu hänen itse toimittamista materiaaleista."

Artikla L. 217-9: "Jos tavara on virheellinen, ostaja valitsee tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen välillä. Myyjä ei kuitenkaan saa edetä ostajan valinnan mukaan, jos tästä valinnasta aiheutuu tavaran arvon tai virheen tärkeys huomioon ottaen ilmeisen suhteeton kustannus suhteessa toiseen tapaan. Tämän jälkeen hänen on edettävä, ellei se ole mahdotonta, tavalla, jota ostaja ei ole valinnut.

Artikla L. 217-10: "Jos tavaran korjaaminen ja vaihtaminen on mahdotonta, ostaja voi palauttaa tavaran ja saada hinnan takaisin tai pitää tavarat ja saada osan hinnasta takaisin. Hänellä on sama vaihtoehto: 1° Jos L. 217-9 artiklan mukaisesti pyydettyä, ehdotettua tai sovittua ratkaisua ei voida toteuttaa kuukauden kuluessa ostajan valituksesta; 2° Tai jos tämä ratkaisu ei voi olla ilman suurta haittaa hänelle, kun otetaan huomioon omaisuuden luonne ja hänen etsimä käyttötarkoitus. Myynnin päätöstä ei kuitenkaan voida lausua, jos virhe on vähäinen.

Artikla L. 217-11: Artiklojen L. 217-9 ja L. 217-10 määräyksiä sovelletaan ostajalle ilman kustannuksia. Nämä samat määräykset eivät estä vahingonkorvauksen määräämistä.

Artikla L. 217-12: "Vaatimustenvastaisuudesta johtuva toimenpide määrätään kahden vuoden kuluessa tavaran toimituksesta."

Artikla L. 217-13: "Tämän jakson määräykset eivät estä ostajalta oikeutta harjoittaa siviililain 1641-1649 pykälistä johtuvaa tekovirhettä tai muuta sopimukseen perustuvaa tai ulkopuolista toimintaa. laissa tunnustettu sopimusluonne.

L. 217-14 §: "Lopullinen myyjä voi nostaa takautumiskanteen peräkkäisiä myyjiä tai välittäjiä ja aineellisen irtaimen omaisuuden tuottajaa vastaan siviililain periaatteiden mukaisesti.

L. 217-15 artikla: "Kaupallinen takuu tarkoittaa mitä tahansa sopimukseen perustuvaa ammattihenkilön sitoutumista kuluttajaa kohtaan ostohinnan palauttamiseksi, tavaran tai palvelun vaihtamiseksi tai korjaamiseksi mitä tahansa muuta palveluun liittyvää palvelua. tavaran laillisten velvoitteidensa lisäksi, joiden tarkoituksena on taata tavaran vaatimustenmukaisuus.

Kaupallinen takuu on kirjallisen sopimuksen kohteena, josta kopio annetaan ostajalle.

Kaupallinen takuu on kirjallisen sopimuksen kohteena, josta kopio annetaan ostajalle.
Sopimuksessa määritellään takuun sisältö, toteutusehdot, hinta, kesto, alueellinen kattavuus sekä takaajan nimi ja osoite.
Lisäksi siinä mainitaan selvästi ja täsmällisesti, että kaupallisesta takuusta riippumatta myyjä on edelleen sidottu artikloissa L. 217-4–L. 217-12 mainittuun lailliseen vaatimustenmukaisuustakuun sekä tuotteen virheisiin liittyvään takuuseen. myydään siviililain 1641–1648 ja 2232 §:ssä säädetyin ehdoin.
L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 ja L. 217-16 pykälät sekä siviililain 1641 § ja 1648 §:n ensimmäinen kohta on esitetty kokonaisuudessaan sopimuksessa .
Mikäli näitä ehtoja ei noudateta, takuu pysyy voimassa. Ostajalla on oikeus luottaa siihen."

L. 217-16 artikla: "Kun ostaja pyytää myyjältä irtaimen omaisuuden hankinnan tai korjauksen aikana myönnetyn kaupallisen takuun aikana takuun kattamaa entisöintiä, minkä tahansa käyttökiellon ajaksi vähintään seitsemän päivää lisätään takuun voimassaoloaikaan.
Tämä määräaika alkaa ostajan väliintulopyynnöstä tai kyseisen omaisuuden korjausvarauksesta, jos tämä määräys on väliintulopyynnön jälkeen.

Siviilikoodi

Artikla 1641: "Myyjä on velvollinen antamaan takuun myydyn esineen piilovirheistä, jotka tekevät siitä sopimattoman käyttötarkoitukseensa tai vähentävät tätä käyttöä niin, että ostaja ei olisi hankkinut sitä. . maksoi vähemmän, jos hän olisi tuntenut heidät."

Artikla 1648: "Ostajan on nostettava kanne, joka johtuu umpikujasta, kahden vuoden kuluessa virheen havaitsemisesta. Pykälässä 1642-1 tarkoitetussa tapauksessa kanne on nostettava ulosmittauksen uhalla vuoden kuluessa siitä päivästä, jona myyjä voidaan vapauttaa ilmeisistä virheistä tai virheistä.

Nämä yksityishenkilöille verkossa tuotetut käyttöehdot luotiin Rocket Lawyer -verkkosivustolla.

bottom of page